среда, 29 октября 2014 г.

        Згідно з ЮНЕСКО, інклюзивне навчання - це "процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі".
"Інклюзивне навчання - це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей"(Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 №912).

Інклюзивне навчання:
·        Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.
·     Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.
·        Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.


У Запорізькому регіоні модель інклюзивного навчання впроваджується у ЗОШ №3 м.Запоріжжя та НВК №6 м.Енергодар. Педагогічні колективи цих навчальних закладів створють умови для реалізації основних принципів інклюзивної освіти. 
КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"ЗОР використовує підхід партнерства з державними та громадськими організаціями у реалізації програми "Інклюзивна освіта" 


Мета цього квесту формування професійної компетентності педагогів з питань інклюзивної освіти учнів.

Завдання:
-       розкрити особливості  впровадження інклюзивної моделі в НВК «ЗНЗ-ДНЗ» № 6 м. Енергодара;
-    познайомити з сучасними формами методичної роботи педагогів щодо створення корекційно-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами;
- ознайомити з особливостями організації надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами у м. Енергодарі;
-       презентувати портал «Інклюзивна освіта Запорізького регіону».             

Учасники квесту отримають можливість:
1. Опрацювати нормативну-правову доументацію з питань впровадження 
інклюзивної освіти.
2. Обговорити проблеми впровадження інклюзивної освіти в сучасних закладах освіти України.
3. Перевірити свою готовності до роботи з учнями з особливими овітніми 
потребами.
4. Спільне скласти  скриньку "Поради педагогам, батькам, дітям 
щодо успішної реалізації інклюзивної освіти".

Для кого: педагоги інклюзивних освітніх закладів

Як прийняти участь: реєстрація учасників

Всі готові? Починаємо тут!